Entrenament durant l’embaràs fins a la setmana 34

Objectius:
 • Prevenir incontinències urinàries.
 • Prevenir la diàstasi dels rectes de l’abdomen.
 • Enfortir la faixa lumboabdominal.
 • Prevenir la patologia lumbar (dolor, ciàtica, etc.)
 • Controlar el pes durant la gestació.
 • Prevenir la diabetis gestacional.
 • Millorar l’alteració postural causada per l’embaràs.

Preparació al part a partir de la setmana 34 fins el dia del naixement

Objectius:
 • Conèixer i practicar les postures facilitadores de la dilatació.
 • Saber gestionar la respiració durant les contraccions i l’expulsiu.
 • Mobilitzar la regió pèlvica.
 • Relaxar la musculatura del sòl pèlvic.
 • Aprendre a realitzar el massatge perineal.Mètode de treball:
 • Entrenament individual o en grups reduïts.
 • Massatge perineal
 • Valoració i tractament per la fisioterapeuta especialitzada en uroginecologia.